Jaarlijks organiseert Chiro Kemzeke heel wat evenementen. Hieronder lijsten we graag even op wat er bij ons te doen is.

Openluchtfuif: Openluchtfuif valt telkens samen met het kermisweekend van Kemzeke. Dit is altijd het vierde weekend september.
Dit jaar mochten we door de coronamaatregelen geen Openluchtfuif organiseren. Als alternatief organiseerden we Openluchtterras. Een gezellig evenement waar iedereen met zijn bubbel iets kon komen drinken of eten.
Meer info is altijd terug te vinden op onze website of op onze facebook pagina.

Vriendjesdag: Dit is de dag waarop de leden een vriendje mogen meenemen naar de Chiro. Voor de Chiro rijden we met tractors door Kemzeke en Sint-Gillis-Waas om de leden en hun vriendjes op te halen. Na de opening volgt er een toneeltje. Nadien voorziet de leiding programma in thema voor de leden en hun vriendjes van hun eigen afdeling. Op het einde van de Chiro kunnen de leden die een vriendje meenamen naar de Chiro nog een prijs winnen!

Chirobal: Het Chirobal is een evenement in thema waar iedereen welkom is voor een avondmaal met aansluitend een dansfeest. Het Chirobal gaat altijd door het laatste weekend van oktober, op de avond waar de klok een uurtje teruggedraaid wordt. Naar jaarlijkse gewoonte voorziet de leiding een toffe dans als opening van de dansvloer.

Pannenkoekenslag: Ook de keti’s (kerels en tiptiens) zitten niet stil tijdens het jaar. Om geld in te zamelen voor hun kas en zo leuke activiteiten te kunnen doen op bivak organiseren zij een pannenkoekenslag. Hier kan je ervoor kiezen om pannenkoeken aan huis te laten brengen of zelf een pannenkoek te gaan eten in het Chiroheem.
Dit evenement vindt doorgaans plaats in november.
Dit jaar organiseren de keti’s een delivery.

KristusĀ KoningĀ (KK): KK is een evenement georganiseerd door de aspi’s voor de leden en leiding van Chiro Kemzeke. De aspi’s worden een dagje leiding en de leiding wordt een dagje lid. De leden worden ’s morgens op de Chiro verwacht om te spelen met de aspi’s die heel wat voorzien hebben. De spelen staan telkens in teken van een thema. ’s Middags eten we frietjes en daarna spelen we gewoon verder. De dag duurt meestal tot 18 uur.

Gewestweekend/-dag: Een weekend dat niet georganiseerd wordt door Chiro Kemzeke maar door het gewest. Het gewest is een groep leiding/oud-leiding van verschillende Chiro’s uit de buurt. De oudste afdelingen (tito’s tot aspi’s) trekken er tijdens gewestweekend op uit om zich te amuseren met de andere Chiro’s. Dit weekend valt meestal in het weekend dat het dichtste bij Valentijn ligt.
Voor de rakwi’s wordt er een gewestdag georganiseerd. Deze valt gewoon op zondag en meestal tijdens de Chirouren.

Zwemmen: Jaarlijks gaan we een keer zwemmen met alle afdelingen van de jongens en meisjes tezamen. Vorig jaar trokken we hiervoor naar het zwembad in Beveren. Deze activiteit vindt meestal plaats begin maart.

Kaas- en wijnavond: Dit evenement vindt telkens op een vrijdagavond plaats in het eerste weekend van maart. De leiding nodigt iedereen uit om te genieten van een heerlijke kaas- of vleesschotel met een lekker drankje.

Aspifuif: De tweede fuif van het werkjaar wordt georganiseerd door de aspi’s. De fuif is een evenement om geld in te zamelen voor de kas voor activiteiten op leefweek en bivak. De fuif vind sinds dit jaar niet meer plaats in de Kattenstraat, maar in het ‘koerken’ in centrum Kemzeke (Molenstraat 13). Meer info hierover kan je terugvinden op de facebookpagina.

Leefweek: De leefweek is een midweek voor aspi’s. De aspi’s “wonen” dan een weekje op de Chiro. Ze blijven de normale activiteiten doen zoals naar school gaan en huiswerk maken maar er wordt tijd vrijgemaakt voor ontspanning en leuke activiteiten. De datum is elk jaar afhankelijk van de aspileiding. Deze week is ook verschillend voor jongens en meisjes.

Afdelingsweekend: Elke afdeling, behalve de aspi’s, gaat jaarlijks op weekend. De plaats en datum is altijd afhankelijk van de afdelingsleiding.

Bivak: In de zomervakantie staan de leukste 10 dagen van het jaar te wachten! Dan gaan we op kamp naar een plaats om 10 dagen te spelen en plezier te maken. Elk jaar start het eerste bivak op 11 juli. De jongens en meisjes wisselen elk jaar af wie eerst op bivak gaat. In de even jaartallen vertrekken de jongens als eerste. In de oneven jaartallen gaan de meisjes als eerste. Het eerste bivak duurt tot 21 juli en op dezelfde dag start het tweede bivak. Dan vertrekt de andere groep bivak. Bij de wissel op 21 juli is het bezoekdag en kunnen de ouders een kijkje nemen op het kampterrein.

De janussen en kadees gaan iets korter op bivak. Zij komen telkens de laatste 5 dagen van het bivak. Voor de eerste periode komen zij op 16 juli. In de tweede periode komen zij op 26 juli aan. Deze periode is ook afhankelijk van of de jongens of meisjes eerst gaan.